هویت بصری

هویت بصری مجموعه‌ای از تمام عناصر برند است که شرکت شما ایجاد می‌کند تا تصویر مناسب خود را به مخاطب  نشان دهد. 

هویت یا تصویر شرکت از مواد بصری متعددی ساخته می‌شود: نام برند، طراحی لوگو، نماد، شعار، وبسایت، موسیقی برند ، اوراق اداری ، ابزار بازاریابی ، محصول و بسته‌بندی ، طراحی لباس، طراحی تابلوها (برای فضای داخلی و خارجی)، پیامها و اقدامها (پیامهایی که از طریق راههای ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم مخابره می‌شوند)، سایر انواع ارتباطات (صدا، بو، لمس‌کردنی‌ها و …) هر چیز تصویری که در حکم نماینده‌ی شرکت باشد. همه‌ی این چیزها هویت را می‌سازند و باید کلیت برند را پشتیبانی کنند.